Privacy Policy

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Binnen ClearWater waterverzachters gaan wij dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met uw gegevens.

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis en waarom.
Als laatste informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Alles gebeurt conform de GDPR-wetgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Onderstaande venootschap
Clearwater BV (BE 0715.755.971 met maatschappelijke zetel Lauwbergstraat 213, 8930 Lauwe.

ClearWater verklaart de toepasselijke privacyregelgeving na te leven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens GDPR zijn persoongegevens onderstaand:
‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van en identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

Bij verwijzing naar persoonsgegevens in deze Privacy Policy, verwijzen we naar bovenstaande definitie.

Welke persoonsgegevens verwerkt ClearWater?

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geslacht
 • Communicatietaal

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

ClearWater houdt uw gegevens bij zo lang als nodig blijkt te zijn.
Bij een installatie worden deze 20 jaar bijgehouden om zo correcte opvolging te kunnen doen van uw toestel.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de GDPR-regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Op elk moment hebt u het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van u bijhouden.
U bent vrij om uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Persoonsgegevens verwijderen kan in onderstaande gevallen gevraagd worden:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden
 • Toestemming om uw gegevens te verwerken wordt ingetrokken
 • Verwerking is onrechtmatig
 • Aanvraag om bepaalde persoonsgegevens te schrappen

U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Uuw persoonsgegevens worden echter nooit verkocht of verhuurd.

Het betreft onderstaand, niet limitatief:

 • Doorgifte van uw gegevens aan onze IT-provider
 • Doorgifte van uw gegevens door de onderneming waarop Clearwater beroep doet voor administratieve ondersteuning
 • Doorgifte van uw gegevens door de onderneming waarop Clearwater beroep doet voor boekhoudkundige verplichtingen

Veiligheid en vertrouwelijkheid

ClearWater hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen onopzettelijk verlies.

Aanpassingen

ClearWater heeft het recht deze Privacy Policy op elk gewenst moment aan te passen.
De meest actuele Privacy Policy is ten allen tijde raadpleegbaar op onze website.

Hoe werkt ClearWater?

Z

Gratis en vrijblijvende afspraak

Z

Het juiste toestel bepalen

Z

Installatie en indienststelling

Z

Opvolging en onderhoud

Contacteer ons

Bestel zout